مجله علمی پژوهشی اکولوژی کاربردی- مقالات آماده انتشار
مقالات در نوبت چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/5 | 
مقالات تابستان ۱۴۰۰
۱- پایش محدوده های زوال پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای
۲-مقایسه زی‌توده و اندوخته کربن روی زمینی، لاشریزه و خاک در توده‌های جنگلی سالم و دچار زوال بلوط ایرانی (.Quercus brantii Lind L) در استان چهارمحال و بختیاری
۳- تحلیل ساختار انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای باغات گردو؛ مطالعه موردی: منطقه ایلام
و...
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی اکولوژی کاربردی:
http://ijae.iut.ac.ir/find.php?item=1.68.27.fa
برگشت به اصل مطلب