یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 1 (3-1401 - شماره پیاپی : 39) - 6 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 4 (12-1400 - شماره پیاپی : 38) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 3 (9-1400 - شماره پیاپی : 37) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 2 (6-1400 - شماره پیاپی : 36) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 1 (3-1400 - شماره پیاپی : 35) - 6 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 4 (12-1399 - شماره پیاپی : 34) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 3 (9-1399 - شماره پیاپی : 33) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 2 (6-1399 - شماره پیاپی : 32) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 1 (3-1399 - شماره پیاپی : 31) - 6 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 4 (11-1398 - شماره پیاپی : 30) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 3 (9-1398 - شماره پیاپی : 29) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 2 (6-1398 - شماره پیاپی : 28) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 1 (3-1398 - شماره پیاپی : 27) - 6 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 4 (12-1397 - شماره پیاپی : 26) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 3 (9-1397 - شماره پیاپی : 25) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 2 (6-1397 - شماره پیاپی : 24) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 1 (4-1397 - شماره پیاپی : 23) - 5 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 4 (12-1396 - شماره پیاپی : 22) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 3 (9-1396 - شماره پیاپی : 21) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 2 (6-1396 - شماره پیاپی : 20) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 1 (بوم شناسی کاربردی 3-1396) - 7 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 18 (زمستان بوم شناسی کاربردی 11-1395) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 17 (بوم شناسی کاربردی 9-1395) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 16 (بوم شناسی کاربردی 6-1395) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 15 (بوم شناسي كاربردي 2-1395) - 7 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 14 (بوم شناسي كاربردي 12-1394) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 13 (بوم شناسي كاربردي 9-1394) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 12 (بوم شناسي كاربردي 6-1394) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 11 (بوم شناسي كاربردي 3-1394) - 7 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 10 (بوم شناسي كاربردي 12-1393) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 9 (بوم شناسي كاربردي 9-1393) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 8 (بوم شناسي کاربردي 6-1393) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 7 (بوم شناسي کاربردي 3-1393) - 7 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 6 (بوم شناسي کاربردي 12-1392) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 5 (بوم شناسي کاربردي 12-1392) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 4 (بوم شناسي کاربردي 9-1392) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 3 (اكولوژي كاربردي 4-1392) - 7 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 2 (اكولوژي كاربردي 12-1391) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 1 (اكولوژي كاربردي 3-1391) - 7 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی اکولوژی کاربردی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Applied Ecology

Designed & Developed by : Yektaweb