لیست داوران همکار

 | تاریخ ارسال: 1395/11/6 | 

با سپاس فراوان از همراهی همه فرهیختگان عزیز که در داوری و ارزیابی محتوای علمی مقالات ما را از نظرات ارزشمند خود بهره مند نمودند.

دانلود لیست داوران همکار در سال ۱۳۹۳
دانلود لیست داوران همکار در سال ۱۳۹۴
دانلود لیست داوران همکار در سال ۱۳۹۵
دانلود لیست داوران همکار در سال ۱۳۹۶
دانلود لیست داوران همکار در سال ۱۳۹۷
دانلود لیست داوران همکار در سال ۱۳۹۸
دانلود لیست داوران همکار در سال ۱۳۹۹ 

نام داور دانشگاه / موسسه
لینک عضویت
دکتر عیسی ابراهیمی درچه دانشگاه صنعتی اصفهان  https://publons.com/researcher/۴۳۳۷۳۰۳/eisa-ebrahimi/
دکتر محسن احمدی دانشگاه صنعتی اصفهان https://publons.com/researcher/AAW-۷۳۵۷-۲۰۲۱/
دکتر رضا اخوان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور https://publons.com/researcher/۲۱۷۱۹۶۷/reza-akhavan/
دکتر علیرضا اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت  
دکتر محمدرضا اشرف زاده دانشگاه شهرکرد  
دکتر یحیی امام دانشگاه  شیراز https://publons.com/researcher/X-۲۰۹۰-۲۰۱۹/
دکتر افتخار بارانیان دانشگاه صنعتی اصفهان  
دکتر مسعود برهانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان  https://publons.com/researcher/۲۰۷۸۶۲۷/massoud-borhani/
دکتر حسین بشری دانشگاه صنعتی اصفهان  https://publons.com/researcher/۴۷۰۳۵۵۸/hossein-bashari/
دکتر رضا بصیری دانشگاه منابع طبیعی بهبهان  
دکتر ندا بی همتا دانشگاه صنعتی اصفهان  https://publons.com/researcher/۴۷۱۵۲۶۶/neda-bihamta-toosi/
دکتر رحمان پاتیمار دانشگاه گنبدکاووس  https://publons.com/researcher/۱۶۶۳۹۲۹/rahman-patimar/
دکتر منیژه پاکروان دانشگاه الزهرا https://publons.com/researcher/۲۸۸۶۵۳۵/maneezhe-pakravan/
دکترحسن پوربابایی دانشگاه  گیلان https://publons.com/researcher/۴۸۳۶۱۲۸/hassan-pourbabaei/
دکتر جواد پوررضایی دانشگاه صنعتی بهبهان  
دکتر سعید پورمنافی دانشگاه صنعتی اصفهان https://publons.com/researcher/۴۶۶۰۹۳۰/saeid-pourmanafi/
دکتر مصطفی ترکش دانشگاه صنعتی اصفهان  
دکتر عاطفه جبالی دانشگاه یزد https://publons.com/researcher/۴۶۹۰۲۸۹/atefeh-jebali/
دکتر حمید جلیلوند دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  
دکتر رضا جعفری دانشگاه صنعتی اصفهان https://publons.com/researcher/۴۶۵۹۵۲۹/reza-jafari/
دکتر حجت الله جعفریان دانشگاه گنبد کاووس  
دکتر عاطفه چمنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) https://publons.com/researcher/۳۶۳۴۸۲۵/atefeh-chamani/
https://orcid.org/ ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۴۶۳-۸۵۷۹
 
دکتر رسول خسروی دانشگاه شیراز https://publons.com/researcher/۴۶۷۲۸۱۶/rasoul-khosravi/
دکتر جمال الدین خواجه الدین دانشگاه صنعتی اصفهان  
دکتر محمد درویشی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان  https://publons.com/researcher/۲۱۴۲۳۴۸/mohammad-darvishi/
دکتر مینا ربیعی دانشگاه پیام نور تهران  
دکتر رامین رحمانی دانشگاه گرگان  
دکتر آزیتا رضوانی دانشگاه صنعتی اصفهان  
دکتر محمدعلی زارع چاهوکی دانشگاه تهران https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۳۵۳۶۹۴۹۴۴۰۰
https://publons.com/researcher/۴۶۳۰۳۱۸/mohammad-ali-ali-zare-zare-chahouki
https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۵۳۸-۰۳۳۲
دکتر علیرضا سفیانیان دانشگاه صنعتی اصفهان  
دکتر کیومرث سفیدی دانشگاه محقق اردبیلی https://publons.com/researcher/۵۶۴۲۶۶/kiomars-sefidi/
https://www.mendeley.com/reference-manager/library/all-references
 
دکتر محسن سلیمانی دانشگاه صنعتی اصفهان https://publons.com/researcher/۳۴۰۱۵۸۱/mohsen-soleimani
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۷۲۰۰۸۳۳۰۳۳
دکتر گیلدا شاه ناصری دانشگاه صنعتی اصفهان https://publons.com/researcher/۳۵۱۰۹۸۶/gilda-shahnaseri/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۷۲۰۸۹۲۱۸۴۱
دکتر نقی شعبانیان دانشگاه کردستان http://research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=۱۴۴
 
دکتر مژده صفایی دانشگاه صنعتی اصفهان  https://publons.com/researcher/۳۷۴۳۷۵۶/mojdeh-safaei/
دکتر علی صالحی دانشگاه گیلان  https://publons.com/researcher/۴۲۳۷۸۹۰/ali-salehi/
دکتر صادق صالحی دانشگاه مازندران https://www.mendeley.com/settings/account/
https://publons.com/researcher/۳۶۱۶۳۲۱/sadegh-salehi/
دکتر علی طالبی دانشگاه یزد  
دکتر مژگان عباسی دانشگاه شهرکرد  https://publons.com/researcher/۴۷۰۱۹۸۵/mozhgan-abbasi
دکتر اصغر عبدلی دانشگاه شهید بهشتی تهران  
دکتر یوسف عرفانی فرد دانشگاه تهران  https://publons.com/researcher/۴۶۸۰۰۸/yousef-erfanifard/
دکتر سیما فاخران دانشگاه صنعتی اصفهان  https://publons.com/researcher/۳۰۷۵۷۷۳/sima-fakheran/
دکتر الهام قهساره دانشگاه صنعتی اصفهان  https://publons.com/researcher/۴۶۷۷۸۸۱/elham-ghehsareh-ardestani/
دکتر محمد کابلی دانشگاه تهران  https://publons.com/researcher/۱۵۹۲۸۹۹/mohammad-kaboli/
دکتر فرهاد کی مرام    
دکتر علی لطفی دانشگاه صنعتی اصفهان  
دکتر سید حمید متین خواه دانشگاه صنعتی اصفهان  https://publons.com/researcher/۱۹۹۶۰۱۰/sayedhamid-matinkhah/
دکتر نصراله محبوبی صوفیانی دانشگاه صنعتی اصفهان  
دکتر احسان محمدی مقانکی   https://publons.com/researcher/۱۲۶۷۱۲۱/ehsan-moqanaki/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۵۲۴۰۲۱۱۰۰۰
 
دکتر حسین محمودی دانشگاه شهید بهشتی تهران  https://publons.com/researcher/۳۵۷۰۴۸۲/hossein-mahmoudi/
دکتر حسین مرادی دانشگاه صنعتی اصفهان  
دکتر منصور مصداقی دانشگاه فردوسی مشهد  
دکتر شیما ملکوتی خواه دانشگاه صنعتی اصفهان  
دکتر منصوره ملکیان دانشگاه صنعتی اصفهان https://www.mendeley.com/search/?page=۱&query=Mansoureh%۲۰Malekian&sortBy=publicationYear
https://publons.com/researcher/۴۶۷۰۰۷۸/mansoureh-malekian/
دکتر سید علیرضا موسوی دانشگاه صنعتی اصفهان  https://publons.com/researcher/۱۹۸۳۷۴۱/seyed-alireza-mousavi/
دکتر نورالله میرغفاری دانشگاه صنعتی اصفهان  https://publons.com/researcher/۱۶۱۴۰۵۳/nourollah-mirghaffari/
دکتر آقافخر میرلوحی دانشگاه صنعتی اصفهان  
دکتر محمد نعمتی ورنوسفادرانی دانشگاه صنعتی اصفهان https://publons.com/dashboard/settings/profile/
https://www.mendeley.com/search/?authorFullName=Mohammad%۲۰Nemati%۲۰Varnosfaderany&page=۱&query=Mohammad%۲۰Nemati%۲۰Varnosfaderany&sortBy=citationCount
دکتر علی اصغر نقی پور دانشگاه شهرکرد https://publons.com/researcher/۴۶۷۸۸۶۸/ali-asghar-naghipour/
دکتر فرشید نوربخش دانشگاه صنعتی اصفهان  https://publons.com/researcher/۴۷۱۳۹۲۳/farshid-nourbakhsh
دکتر محمودرضا همامی دانشگاه صنعتی اصفهان  
دکتر محمدرضا یزدانی دانشگاه سمنان  https://publons.com/researcher/۱۳۲۶۴۴۱/mohammad-reza-yazdani/
دکتر علی یوسفی دانشگاه صنعتی اصفهان  

 


دفعات مشاهده: 6739 بار   |   دفعات چاپ: 801 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی اکولوژی کاربردی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Applied Ecology

Designed & Developed by : Yektaweb