لیست داوران همکار

 | تاریخ ارسال: 1395/11/6 | 

با سپاس فراوان از همراهی همه فرهیختگان عزیز که در داوری و ارزیابی محتوای علمی مقالات ما را از نظرات ارزشمند خود بهره مند نمودند.

دانلود لیست داوران همکار در سال ۱۳۹۳
دانلود لیست داوران همکار در سال ۱۳۹۴
دانلود لیست داوران همکار در سال ۱۳۹۵
دانلود لیست داوران همکار در سال ۱۳۹۶
دانلود لیست داوران همکار در سال ۱۳۹۷
دانلود لیست داوران همکار در سال ۱۳۹۸
دانلود لیست داوران همکار در سال ۱۳۹۹ 
دانلود لیست داوران همکار در سال ۱۴۰۰

لیست داوران همکار در سال ۱۴۰۱:

نام داور دانشگاه / موسسه
لینک عضویت
دکتر عیسی ابراهیمی درچه دانشگاه صنعتی اصفهان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۲۴۱۸۳۴
پروفسورحمید اجتهادی دانشگاه فردوسی مشهد https://www.webofscience.com/wos/author/record/۱۸۶۸۲۸۵
دکتر محسن احمدی دانشگاه صنعتی اصفهان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۴۰۶۹۰۹
دکتر رضا اخوان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور https://www.webofscience.com/wos/author/record/۴۳۲۲۴۹
دکتر علیرضا اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت  https://www.webofscience.com/wos/author/record/۱۶۷۸۹۹۸
دکتر محمدرضا اشرف زاده دانشگاه شهرکرد  https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۳۸۳۱۸۰
دکتر یحیی امام دانشگاه  شیراز https://www.webofscience.com/wos/author/record/۶۴۴۷۵۸
دکتر محدثه امیری دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر  کامران الماسیه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۴۴۶۳۱۳
دکتر  علی   آریاپور دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۴۲۰۴۲۲
دکتر افتخار بارانیان دانشگاه صنعتی اصفهان  
دکتر مسعود برهانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۱۰۵۷۱۹۶
دکتر حسین بشری دانشگاه صنعتی اصفهان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۳۶۴۷۱۷۵
دکتر رضا بصیری دانشگاه منابع طبیعی بهبهان  
دکتر بهروز   بهروزی راد دانشگاه آزاد اسلامی   اهواز https://www.webofscience.com/wos/author/record/۱۵۶۰۳۷۶
دکتر ندا بی همتا دانشگاه صنعتی اصفهان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۳۹۴۱۷۳
دکتر رحمان پاتیمار دانشگاه گنبدکاووس https://www.webofscience.com/wos/author/record/۱۵۰۲۰۱۱
دکتر منیژه پاکروان دانشگاه الزهرا https://www.webofscience.com/wos/author/record/۴۲۰۵۶۵
دکترحسن پوربابایی دانشگاه  گیلان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۶۱۶۲۱۲
دکتر جواد پوررضایی دانشگاه صنعتی بهبهان  https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۲۳۷۱۶۶
دکتر سعید پورمنافی دانشگاه صنعتی اصفهان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۳۶۵۴۸۲
دکتر مصطفی ترکش دانشگاه صنعتی اصفهان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۳۲۹۰۸۸۸ 
دکتر عاطفه جبالی دانشگاه یزد https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۳۸۱۰۱۹
دکتر حمید جلیلوند دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۱۲۶۸۳۴
دکتر رضا جعفری دانشگاه صنعتی اصفهان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۳۶۴۸۷۳
دکتر حجت الله جعفریان دانشگاه گنبد کاووس  
دکتر عاطفه چمنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۲۷۴۳۲۰
دکتر  هاشم حبشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی   گرگان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۴۴۶۸۷۸
دکتر   سید محمد حجتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی   ساری
دکتر    ابوالقاسم خالقی زاده موسسه تحقیقات گیاه پزشکی   کشور https://www.webofscience.com/wos/author/record/۱۱۷۶۰۰۸
دکتر  فاضل خداپرست دانشگاه گیلان
دکتر رسول خسروی دانشگاه شیراز https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۳۷۰۷۰۹
دکتر جمال الدین خواجه الدین دانشگاه صنعتی اصفهان  
دکتر محمد درویشی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۱۰۲۶۸۲۷
دکتر مینا ربیعی دانشگاه پیام نور تهران  https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۴۵۴۵۵۶
دکتر رامین رحمانی دانشگاه گرگان  
دکتر آزیتا رضوانی دانشگاه صنعتی اصفهان  https://www.webofscience.com/wos/author/record/۳۶۵۷۷۷۵
دکتر محمدعلی زارع چاهوکی دانشگاه تهران https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۳۵۳۵۲۶
دکتر علیرضا سفیانیان دانشگاه صنعتی اصفهان  
دکتر کیومرث سفیدی دانشگاه محقق اردبیلی https://www.webofscience.com/wos/author/record/۷۴۳۹۲۶
دکترسعید  سلطانی دانشگاه صنعتی اصفهان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۳۹۶۳۳۳۹۱
دکتر محسن سلیمانی دانشگاه صنعتی اصفهان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۱۹۴۶۷۷۹
دکتر گیلدا شاه ناصری دانشگاه صنعتی اصفهان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۱۹۷۵۰۰۳
دکتر کامران شایسته دانشگاه ملایر https://www.webofscience.com/wos/author/record/۶۱۲۸۹۲
دکتر  میترا شریعتی دانشگاه  توئنته هلند https://www.webofscience.com/wos/author/record/۱۴۱۵۹۷۸
دکتر نقی شعبانیان دانشگاه کردستان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۰۷۱۴۴۸
دکتر محمدرضا شکری دانشگاه  شهید بهشتی https://www.webofscience.com/wos/author/record/۳۸۶۴۱۵۵
دکتر مژده صفایی دانشگاه صنعتی اصفهان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۰۳۰۵۸۳
دکتر علی صالحی دانشگاه گیلان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۲۰۴۴۱۷
دکتر صادق صالحی دانشگاه مازندران https://www.webofscience.com/wos/author/record/۱۹۹۹۱۳۴
دکتر علی طالبی دانشگاه یزد  
دکتر مجید طالبی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر مژگان عباسی دانشگاه شهرکرد https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۳۸۶۴۴۰
دکتر اصغر عبدلی دانشگاه شهید بهشتی تهران  https://www.webofscience.com/wos/author/record/۱۷۹۱۳۴۷
دکتر یوسف عرفانی فرد دانشگاه تهران https://www.webofscience.com/wos/author/record/۷۳۹۹۲۴
دکتر پوراندخت  گلکار دانشگاه صنعتی اصفهان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۲۹۳۹۴
دکتر سیما فاخران دانشگاه صنعتی اصفهان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۹۹۷۶۶۳
دکتر محمود قاسم پوری دانشگاه تربیت مدرس https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۳۵۶۴۰۴
دکتر جمشید قربانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی   ساری
دکتر الهام قهساره دانشگاه صنعتی اصفهان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۳۷۶۸۴۸
دکتر محمد کابلی دانشگاه تهران https://www.webofscience.com/wos/author/record/۸۶۲۴۲۲
دکتر فرهاد کی مرام    
دکتر علی لطفی دانشگاه صنعتی اصفهان  
دکتر سید حمید متین خواه دانشگاه صنعتی اصفهان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۱۸۱۶۴۶
دکتر نصراله محبوبی صوفیانی دانشگاه صنعتی اصفهان  https://www.webofscience.com/wos/author/record/۳۲۲۵۹۵۵
دکتر احسان محمدی مقانکی  Norwegian University of Life Sciences https://www.webofscience.com/wos/author/record/۱۷۳۱۴۵۹
دکتر  علیرضا محمدی دانشگاه جیرفت https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۴۶۴۹۴۸
دکتر حسین محمودی دانشگاه شهید بهشتی تهران https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۰۴۹۹۱۶
دکتر حسین مددی دانشگاه  صنعتی خاتم الانبیا (ص)  بهبهان
دکتر حسین مرادی دانشگاه صنعتی اصفهان  
پروفسور محمدرضا مصدقی دانشگاه صنعتی اصفهان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۱۳۶۹۹۵۲
دکتر منصور مصداقی دانشگاه فردوسی مشهد  
دکتر شیما ملکوتی خواه دانشگاه صنعتی اصفهان  
دکتر منصوره ملکیان دانشگاه صنعتی اصفهان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۳۵۳۱۰۶
دکتر سید علیرضا موسوی دانشگاه صنعتی اصفهان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۱۰۲۳۲۰۱
دکتر  علیرضا میرزاجانی پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی https://www.webofscience.com/wos/author/record/۱۶۸۴۸۵۶
دکتر نورالله میرغفاری دانشگاه صنعتی اصفهان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۳۵۴۴۳۰
دکتر آقافخر میرلوحی دانشگاه صنعتی اصفهان  
دکتر  کمال الدین ناصری دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمد نعمتی ورنوسفادرانی دانشگاه صنعتی اصفهان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۳۷۲۴۰۵
دکتر علی اصغر نقی پور دانشگاه شهرکرد https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۳۷۵۵۲۱
دکتر فرشید نوربخش دانشگاه صنعتی اصفهان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۲۳۹۴۱۲۱
دکتر علی اصغر واحدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
دکتر محمودرضا همامی دانشگاه صنعتی اصفهان  https://www.webofscience.com/wos/author/record/۳۶۹۱۴۵۰
دکتر محمدرضا یزدانی دانشگاه سمنان https://www.webofscience.com/wos/author/record/۹۳۸۴۶۵
دکتر  لیلا  یغمایی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر علی یوسفی دانشگاه صنعتی اصفهان  

 


دفعات مشاهده: 8118 بار   |   دفعات چاپ: 1031 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی اکولوژی کاربردی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Applied Ecology

Designed & Developed by : Yektaweb