راهنمای تدوین مقاله :

  AWT IMAGEراهنمای تهیه مقاله

   

  نشریه بوم شناسی کاربردی - دانشگاه صنعتی اصفهان

  راهنمای کامل نگارش مقاله:

  جهت چاپ در نشریه بوم شناسی کاربردی، لطفاً در رعایت نکات این راهنما کمال دقت صورت پذیرد چرا که عدم رعایت دقیق نکات این راهنما سبب تأخیر در ورود مقاله به مرحله داوری خواهد شد.

  نشریه مقالات پژوهشی مربوط به کاربرد مفاهیم، نظریه‌ها، روش‌ها و مدل‌های اکولوژیک برای شناخت، حفاظت، و مدیریت منابع زیستی، اکوسیستم‌های طبیعی و محیط‌ های
شهری به مفهوم گسترده آن را برای چاپ می پذیرد .

  شرایط :

  ۱- مقاله نباید قبلا در مجله علمی به چاپ رسیده و یا اینکه برای درج در مجله دیگر ارسال شده باشد.

نویسندگان پس از ثبت نام، به منظور پیشگیری از تخلفات احتمالی و حفظ حقوق و مالکیت معنوی، موظف هستند "فرم واگذاری حق نشر "را تکمیل و به صورت فایل پیش نیاز بارگذاری نمایند.

  ۲- مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان بر عهده شخص نویسنده مسئول است و کلیه مکاتبات با وی انجام خواهد شد. نویسنده مسئول (که باستاره مشخص شده است) نمی‌تواند دانشجو باشد و باید عضو هیئت علمی باشد.

  ۳- از درج پاورقی برای بیان توضیحات انگلیسی و فارسی و بالعکس خودداری شود و در صورت نیاز در درون پرانتز و در متن مقاله آورده شود. حتی الامکان از کاربرد واژه‌های خارجی خودداری شده، اسامی و واژه‌های علمی، مکان‌ها، مواد و سایر واژه‌های خارجی را در متن مقاله به فارسی نوشته و بلافاصله آن واژه به زبان اصلی داخل پرانتز نوشته شود، مثال: در شیشه (in vitro). اسامی موجودات زنده صرفاً به صورت انگلیسی (لاتین) و ایتالیک در تمام قسمت­های مقاله ذکر گردد.

 ۴- مقاله با آخرین فرمول نویسی (ترجیحاً Math type ۶ به بعد) آماده شود.

  تهیه مقاله : مقالات باید به صورت تک ستونی با حفظ ۲/۵سانتی متر حاشیه از هر طرف، و با درج شماره صفحه و فاصله سطور ۱/۵ سانتی‌متر و با فونت فارسی   ۱۲ B Lotus  و انگلیسی ۱۰ Times New Roman حداقل در ۱۲ و حداکثر در ۱۶ صفحه تهیه و ارسال گردد.

 
برای ارسال مقاله به صورت الکترونیکی، مراحل زیر لازم است :   

   ۱- پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی

   ۲- ورود به صفحه شخصی (در بالای صفحه)

   ۳- پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوط

   ۴- بررسی مقاله در صفحه شخصی و افزودن ضمایم و اطلاعات مرتبط

   ۵- تایید نهایی مقاله برای آغاز بررسی آن

   ۶- در زمان ارسال مقاله ویرایش شده، پس از اعلام نظرات داوران مقاله باید قسمت­های اصلاح شده هایلایت و جوابیه داوران در انتهای هر دو فایل اصلی و بدون نام باشد.

   ۷- قبل از ارسال وضعیت پرداخت هزینه مقاله، هزینه ای پرداخت نشود.


  در زمان ارسال مقاله:

  فایل پیش نیاز مقاله: فرم واگذاری حق انتشار مقاله است که پس از دریافت از صفحه اصلی سایت یا در فرم ارسال مقاله و تکمیل آن در این قسمت بارگذاری می شود.

  فایل اصلی مقاله: کل مقاله همراه با برگه مشخصات مقاله مطابق با فرمت مجله قبل از چکیده فارسی می باشد که در این قسمت بارگذاری می شود.

  فایل بدون نام نویسندگان: کل مقاله بدون هیچگونه مشخصاتی از نویسندگان مقاله می باشد که در این قسمت بارگذاری می شود.

 
ترتیب و شرح قسمت‌های مختلف مقاله :

  مقالات ارسالی شامل برگ مشخصات مقاله، عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث، سپاسگزاری، منابع مورد استفاده و چکیده به زبان انگلیسی می‌باشد.

  برگ مشخصات مقاله : این قسمت در یک صفحه مجزا شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی و نشانی نویسنده یا نویسندگان مقاله، پست الکترونیکی و شماره تماس نویسنده مسؤل خواهد بود.

  عنوان : عنوان مقاله حداکثر در ۲۰ کلمه و منعکس کننده محتوای مقاله می‌باشد.

  چکیده فارسی : چکیده مقاله در حداکثر ۲۰۰ کلمه، بیانگر مسئله، هدف، روش و نتایج به دست آمده و نتیجه‌گیری کلی از پژوهش است.

  واژه‌های کلیدی : عبارت است از چند کلمه‌ی مجزا که موضوع پژوهش بیشتر پیرامون آنها بوده و در عنوان نیامده است.

  مقدمه : در این بخش باید موضوع مورد پژوهش معرفی و فرضیه مورد نظر تعریف شود. به اهم کارهای پژوهشی انجام شده قبلی در این مورد اشاره و زمینه لزوم پژوهش مورد نظر تشریح شود و هدف مطالعه حاضر مشخص شود.

  مواد و روش‌ها : شامل مواد مورد استفاده و شرح روش‌های جدید به کار رفته و یا ذکر مأخذ روش‌های متداول و شناخته شده است.

  نتایج : در برگیرنده‌ نتایج حاصل از پژوهش به صورت متن، جدول، شکل و تصویر است. از تکرار ارقام به صور چندگانه (جدول و شکل و غیره) باید خودداری شود. معادله­ ها و فرمول­ها نبایستی به صورت تصویر باشند.

  بحث: در این قسمت علل و روابط بین آنها در ایجاد نتایج حاصل، با استفاده از منابع علمی دیگر، مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورت لزوم می‌توان نتایج و بحث را همزمان تحت عنوان «نتایج و بحث» ارائه کرد. مقاله می‌تواند دارای یک نتیجه‌گیری کلی باشد که این قسمت شامل یک استنتاج نهایی از پژوهش و ذکر کاربرد (یا کاربردهای) احتمالی آن است.

  تشکر و قدردانی : تمامی مقالات باید دارای بخش تشکر و قدردانی باشند. این قدردانی می تواند شامل موارد زیر باشد:

  1. منابع مالی (اگر تحقیق شما توسط نهاد  یا موسسه ای پشتیبانی مالی شده باشد)

  2. افرادی که کمک های مختلفی به شما کرده اند (مثلا در طراحی آزمایش، در فراهم آوری مواد و غیره)

  3. افرادی که ایده، پیشنهاد، تفسیر داده و از این دست موارد به شما ارائه داده اند.

  4. شرکت کنندگان / افرادی که در پژوهش به نحوی شرکت کردند (مصاحبه، پرسشنامه و غیره)

 
نکته مهم: مقاله فاقد هر گونه زیرنویس باشد و همه زیر نویس ها در متن داخل پرانتز درج شود.

  منابع مورد استفاده : منابع اشاره شده در متن مقاله باید قبلاً به صورت کتاب یا مقاله مندرج در یکی از مجلات علمی در آمده و قابل دسترسی به وسیله خواننده باشد. فهرست منابع مورد استفاده در انتهای مقاله باید صرفا از منابع اشاره شده در متن بوده و به وسیله شماره و به ترتیب حروف الفبای نام نویسنده تهیه شده باشد (روش رفرنس نویسی ونکوور). اسامی مجله ها به صورت کامل نوشته شود. منابع فارسی به صورت انگلیسی بوده و در انتها (In Farsi) نوشته شود.

  اشاره کردن به منابع در متن ازطریق شماره داخل پرانتز انجام گرفته و در صورت ذکر بیش از یک شماره ترتیب شماره­ها در داخل پرانتز از راست به چپ از کوچک به بزرگ باشد. در صورت ذکر نویسندگان بسته به تعداد آنها سه حالت امکان پذیر است: یک نفر = جونز (شماره منبع)، دو نفر = جونز و براون (شماره منبع) و بیش از دو نفر = جونز و همکاران ( شماره منبع)

  در فهرست منابع، انواع منابع علمی مورد استفاده به شرح زیر ارائه می‌شود:

  کل کتاب : به ترتیب نویسند(گان)، سال، عنوان، ناشر و شهر محل چاپ .

  .Wrick, G., and W. E. Weber. ۱۹۸۶. Quantitative Genetics and Selection in Plant Breeding. W. de Gruyter, Berlin

  فصل کتاب : به ترتیب نویسند(گان) فصل، سال، عنوان فصل، صفحات فصل، ویراستار(ان)، عنوان کتاب، ناشر و شهر محل چاپ.

  Crute, I. R. and G. R. Dixon. ۱۹۸۱. Downy mildew disease caused by the genus Bremia regel. pp. ۴۲۱-۴۶۰, In: D. M. Spencer (ed.), The Downy Mildews. Academic Press, London.

  مقاله در مجله علمی : به ترتیب نویسند(گان)، سال، عنوان، نام مجله کامل و ایتالیک، شماره مجله و صفحات . اسامی مجله‌ها باید به طور کامل و بدون خلاصه شدن بیاید .

  Schnurbusch, T., C. Mollers and H. C. Becker. ۲۰۰۰. A mutant of Brassica napus with increased palmitic acid content. Plant Breeding ۱۱۹: ۱۴۱-۱۴۴.

  پایان نامه : به ترتیب نام دانشجو، سال دفاع، عنوان، نام دانشگاه و شهر .

  Ahmadi, E. A. ۲۰۰۷. In vitro plant regeneration in the genus Cucumis. MSc thesis. Tehran University. Tehran, Iran.

  مقاله‌های کامل کنفرانس‌ها : به ترتیب نویسند(گان)، سال، عنوان، نام همایش و شهر، کشور و تاریخ کنفرانس، و صفحات.

  Prins R., W.H.P. Boshoff, L. A. Boyd, V.P. Ramburan and Z.A. Pretorius. ۲۰۰۳. Studies on wheat stripe rust resistance conferred by Yr۱۶. In: Proceeding of ۱۰th International Wheat Genetics Symposium. Paestum, Italy. Volume ۳, pp. ۱۲۲۴-۱۲۲۶.

  مقاله اینترنتی : به ترتیب نویسند(گان)، سال، عنوان، آدرس سایت و زمان دسترسی.

  FAO. ۲۰۰۸. FAO Land and plant nutrition management service. Available online at: http://www.fao.org/ag/agl/agll/spush/ . Accessed ۲۵ April ۲۰۰۸.

  توجه: منابع فارسی طبق عنوان اصیل و اولیه منبع و مقاله (و نه ترجمه شما از آن منبع) نیز همانند نمونه زیر باید به صورت انگلیسی نوشته شود:

  Khoshbakht, D., A. A. Ramin, B. Baninasab and S. Aghajanzadeh. ۲۰۱۰. Effect of different citrus rootstocks on growth factors. Iranian Journal of Horticultural Science ۴۰ (۴): ۷۱-۸۱. (In Farsi).

  چنانچه از یک نگارنده چندین منبع مورد مراجعه قرار گرفته باشد، ترتیب درج آن بر اساس سال انتشار از قدیم به جدید خواهد بود. اگر از نگارنده‌ای چندین منبع همسال وجود داشته باشد، با گذاشتن حروف a ، b و c در جلو سال انتشار از یکدیگر متمایز خواهند شد. در صورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس مقاله‌های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب می‌شوند.  لازم است از لیست­کردن منابع به سایر زبان­ها به غیر از انگلیسی (مثلاً فرانسوی، عربی, روسی و ...) اجتناب شود.

  چکیده به زبان انگلیسی : این چکیده مقاله در حداکثر ۲۰۰ کلمه، برگردان کامل چکیده فارسی به زبان انگلیسی است. ، برگردان کامل و روان چکیده فارسی به زبان انگلیسی است. چکیده انگلیسی حتماً بای د از کلمات و متن روان و گویای انگلیسی تنظیم شده باشد. توصیه اکید که مشورت با عضو هیئت علمی که تسلط و اشراف کامل­تری به زبان انگلیسی داشته باشد صورت گیرد و املاء و انشای عنوان و چکیده انگلیسی به دقت قبل از ارسال بازبینی شود.

  واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی : این واژه‌ها نیز برگردان کامل « واژه‌های کلیدی فارسی» به زبان انگلیسی می‌باشد. در صورت استفاده از علائم ریاضی (نظیر ×، +، -، >،<، =) بین این علائم و اعداد یا کلمات مجاور فاصله ایجاد شود.

  راهنمای فنی

  - ساختار متن: فونت عنوان مقاله و عناوین اصلی ساختار (مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری کلی و فهرست منابع مورد استفاده) باید توپر ( Bold ) باشد. استفاده از زیرعنوان‌ها اشکال ندارد اما از به کارگیری زیر عنوان‌های متعدد خودداری شود.

  - جداول به ترتیب ارجاع داده شده در متن شماره‌گذاری شوند. جداول فاقد خطوط افقی و عمودی باشند. ردیف بالایی در جداول دارای خط بالا و پایین باشد. پایین‌ترین ردیف نیز دارای خط زیرین باشد. نیازی به سایر خطوط نمی‌باشد. در جداول و شکل­ها مضامین آماری رعایت شده و حروف، علائم، واحدها و غیره مبین مبنای مقایسات آماری در زیر نویس حتماً قید گردد و واحدهای هر صفت در داخل پرانتز ذکر گردد.

  - حروف و علایم آماری به صورت Superscript نوشته شود. این حروف و علائم حتماً باید در زیرنویس جدول به روشنی بیان و تعریف شوند.

  - شکل‌ها به ترتیب ارجاع داده شده در متن شماره‌گذاری شوند. شکل‌ها بدون خطوط کادر بوده و وضوح کافی داشته باشند. تا حد امکان شکل‌ها به صورت دو بعدی سیاه و سفید نشان داده شوند. حروف و علائم آماری حتماً باید در زیرنویس نمودار به روشنی بیان و تعریف شوند. واحد مربوط به هر دو محور در هر نمودار در داخل پرانتز ذکر گردد. در نمودارها شروع و مبنای هر دو محور از صفر گرفته شود.

  - تعداد اعشار مربوط به داده‌های هر یک از ویژگی‌های اندازه‌گیری شده مطابق با دقت روش اندازه‌گیری و دستگاه مورد استفاه باشد. در مورد یک ویژگی، تا حد امکان اعشار یکسان باشد.

  - اعداد مربوط به اندازه‌گیری هر صفت دارای تعداد اعشار یکسان باشد.

  - برای اعداد بزرگتر از ۱۰۰ نیازی به اعشار نیست. برای اعداد بین ۱۰۰-۱۰ یک رقم اعشار و اعداد کوچکتر از ۱۰حداکثر دو رقم اعشار کافی است. تا حد امکان از به کارگیری بیش از دو رقم اعشار خودداری شود.

  - در صورتی‌که جمله‌ای با " عدد " شروع شود، از حروف استفاده شود. در این‌صورت واحد اندازه‌گیری نیز باید حروفی باشد. مثال: " بیست میلی‌گرم در لیتر روی به محلول اضافه شد. "

    اندازه‌گیری‌ها

  از واحدهای سیستم بین‌المللی SI استفاده شود .

  طول: متر ( m )، میلی‌متر ( mm )، میکرومتر ( µm )، نانومتر ( nm )

  سطح: هکتار ( ha )، مترمربع ( m۲ )

  حجم: مترمکعب ( m۳ )، لیتر ( L )

  جرم: کیلوگرم ( kg )، گرم( g )، میلی‌گرم ( mg )، میکروگرم ( µg )، نانوگرم( ng )

  عملکرد: کیلوگرم در هکتار ( kg ha )، لیتر در هکتار ( L ha )

  انرژی: ژول ( J )، ژول در مترمربع ( J/m۲ )، وات در مترمربع ( W/m۲ )

  فشار: مگاپاسکال ( MPa )

  دما: درجه سلسیوس C ْ

  تعرق: میلی‌مول(آب) در مترمربع در ثانیه ( mmol m s )

  فتوسنتز: میکرومول( CO۲ ) در مترمربع در ثانیه ( µmol m s )

  غلظت: گرم در لیتر ( g/L )، مول در لیتر ( mol/L )، میلی‌مول در لیتر ( mmol/L )، میکرومول در لیتر ( µ mol/L )، نانومول در لیتر( nmol/L )


دفعات مشاهده: 32617 بار   |   دفعات چاپ: 1970 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 125 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی اکولوژی کاربردی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Applied Ecology

Designed & Developed by : Yektaweb