دوره 3، شماره 10 - ( بوم شناسي كاربردي 1393 )                   جلد 3 شماره 10 صفحات 27-39 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده:   (5588 مشاهده)
هدف مطالعه حاضر بررسی تغییرات درصد پوشش گیاهی مراتع با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای منطقه سمیرم استان اصفهان، می‌باشد. این مطالعه در سال‌های: 1383 به‌عنوان یک سال تر و 1388 به‌عنوان یک سال خشک انجام گرفت. تصاویر سنجنده‌های WiFS و AWiFS به‌ترتیب برای سال‌های 1383 و 1388 به‌کار گرفته شد و درصد پوشش گیاهی هر دو سال به‌طور همزمان اندازه گیری شد. جهت رسیدن به هدف مطالعه ابتدا با استفاده از فاکتور‌های محیطی از قبیل ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت شیب منطقه و فاکتورهای اقلیمی و شاخص‌های گیاهی استخراج شده از داده‌های ماهواره‌ای یک معادله رگرسیونی چند متغیره با استفاده از روش رگرسیون گام به گام تهیه شد. پس از به‌دست آوردن مدل رگرسیونی هر سال، براساس مدل‌ها و اعمال ضرایب رگرسیونی روی متغیرهای آن نقشه درصد پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعاتی ترسیم گردید. سپس با انجام روش طبقه‌بندی مجدد کاربری مرتع از سایر کاربری‌ها جدا شد. به‌منظور تفسیر بهتر نقشه پوشش گیاهی، تفکیک طبقات پوشش گیاهی مراتع با روش تفکیک تاری انجام شد و با به‌کار گرفتن حدود آستانه مناسب پوشش گیاهی 20-0، 30-20 و 40-30 درصد از یکدیگر تفکیک گردیدند. نتایج نشان داد که تغییرات طبقات پوشش گیاهی با هم مرتبط می‌باشد و کاهش مساحت در یک طبقه موجب افزایش مساحت در طبقات دیگر می‌شود. هم‌چنین مشخص شد طبقه 40-30 و 30-20 درصد به‌ترتیب بیشترین تغییرات را به‌خود اختصاص می‌دهند و افزایش مساحت طبقه 20-0 درصد منجر‌به کاهش مساحت دو طبقه دیگر می‌شود.
متن کامل [PDF 3784 kb]   (6706 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى