مجله علمی پژوهشی اکولوژی کاربردی- اشتراک مجله
اشتراک مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/6 | 

هزینه اشتراک در سال ۱۴۰۰ (۴ شماره) ۱۲۰۰۰۰ تومان و هر شماره ۳۰۰۰۰ تومان برای دانشجویان است. علاقمندان به دریافت این مجله از طریق پست،

 می توانند این مبلغ را به شماره حساب اختصاصی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران IR ۸۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۱۸۰۳۰۲۲۷۵۷ و با درج کد شناسه اختصاصی نشریات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان ۳۹۶۰۷۱۸۶۱۱۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۲۴ واریز و اصل رسید بانکی را همراه فرم زیر به نشانی دفتر مجله ارسال نمایند:

./files/site1/files/forme_eshterak.pdf


ام

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی اکولوژی کاربردی:
http://ijae.iut.ac.ir/find-1.54.23.fa.html
برگشت به اصل مطلب