مجله علمی پژوهشی اکولوژی کاربردی- درباره نشریه
مجله بوم شناسی کاربردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  مجله علمی پژوهشی بوم شناسی کاربردی دارای مجوز کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وابسته به دانشگاه صنعتی اصفهان , مقاله‌های مربوط به کاربرد مفاهیم، نظریه‌ها، روش‌ها و مدل‌های اکولوژیک برای شناخت، حفاظت، و مدیریت منابع زیستی، اکوسیستم‌های طبیعی و محیط‌های شهری به مفهوم گسترده آن را برای چاپ می پذیرد .

  اهداف فصلنامه:

۱-اشاعه و نشر تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه اکولوژی
۲- کمک به توسعه و اعتلای دانش اکولوژی
۳- فراهم نمودن زمینه ی مناسب برای تبادل افکار و اطلاعات میان مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در زمینه ی اکولوژی

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  رتبه علمی: علمی - پژوهشی

  دوره انتشار: فصلنامه

  شروع انتشار: بهار ۱۳۹۱

  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اصفهان

  مدیر مسئول: دکتر مهدی بصیری

  سردبیر: دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی

  مدیر اجرایی: دکتر منصوره ملکیان

  ………………………………………………………………………………………………………………

  آدرس پستی: اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - دفتر نشریات علمی، مجله بوم شناسی کاربردی

  آدرس پست الکترونیکی : ijaeof.iut.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی اکولوژی کاربردی:
http://ijae.iut.ac.ir/find-1.40.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب